Napisz do nas...

Doradca Sp. z o.o. Centrum Szkoleń i Rehabilitacji Sp. Komandytowa

ul. Dworska 23 lok. 36
30-314 Kraków
tel. (12) 307 20 40

REGON: 121542606
NIP: 9452158678
KRS: 0000384864
BANK: ING 09 1050 1562 1000 0090 3007 4448

DORADCA Sp z o.o.

Zanim skontaktujesz się z nami zachęcamy do wypełnienia i przesłania poniższego formularza,
po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w ciągu 3 dni roboczych.

Dane kontaktowe:
Dane o firmie:
Krzysztof Kuncelman

Prezes Zarządu k.kuncelman@dcsir.pl

zawód wykonywany: działalność gospodarcza - tworzenie serwisów www, świadczenie usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych
specjalizacja: Twórca i właściciel portali dla pracodawców osób niepełnosprawnych www.bazazpchr.pl, www.zpchr.info, www.vademecumwiedzy.pl, www.zfron.info, www.e-sod.pl, www.iprserwis.pl, www.rehabilitacja.zpchr.pl, www.ksiegarnia.zpchr.pl, www.szkolenia.zpchr.pl. Właściciel firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz firmy OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, współwłaściciel firmy zajmującej się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania internetowego HYPERWARE, pomysłodawca i współtwórca systemu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 'e-SOD' oraz aplikacji do ewidencji i wydatkowania środków ZFRON, organizator szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych, wydawca wielu książek o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Od dnia 22.10.2009r. Prezes Zarządu Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. Od ponad 10 lat związany z tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Monika Pintara

Dyrektor ds. Relacji Biznesowych m.pintara@dcsir.pl

Mariusz Herdzina

Wiceprezes Zarządu m.herdzina@dcsir.pl

zawód wykonywany: wspólnik w firmie konsultingowo-szkoleniowej, doradca zawodowy- praktyk, członek zespołów orzekających o niepełnosprawności
specjalizacja: orzecznictwo, stopnie niepełnosprawności, kody niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności w kontekście wydatków z ZFRON, indywidualne programy rehabilitacji
Doradca zawodowy z certyfikatem MPIPS nr certyfikatu IV/536/02, od 10 lat członek kilku zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w Krakowie, nadzoruje prawidłowość wydawanych orzeczeń w zakresie poprawności wskazań do zatrudnienia na terenie kilku województw, od trzech lat prowadzi warsztaty oraz kursy doradztwa zawodowego dla członków Komisji Rehabilitacyjnej w zakładzie pracy chronionej, szkolenia dla firm w zakresie orzekania o niepełnosprawności, konstruowania IPR, zatrudniania osób niepełnosprawnych a jako doradca zawodowy opracowuje Indywidualne Programy Rehabilitacji w zakładach pracy chronionej, współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Doradca na stałe współpracujący z firmą OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, współautor książki wydawnictwa OBPON 2008 pt.: "Indywidualne programy rehabilitacji", współautor książki pt. 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi'2010. Świadczy indywidualne usługi doradcze dla klientów OBPON, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez firmę OBPON, konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl
Mariusz Reterski

Dyrektor ds. Handlowych m.reterski@dcsir.pl

zawód wykonywany: dyrektor zarządzający
specjalizacja: ustawa o ochronie danych osobowych
Studiował Prawo na Uniwersytecie Śląskim. Auditor ISO 9001 i 14001 nadzór i ocena prawidłowości stosowania procedur w przedsiębiorstwach w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz stosowania przepisów ochrony środowiska oraz ochrony danych osobowych. Specjalista w zarządzaniu i budowaniu struktur w przedsiębiorstwach z naciskiem na spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Doświadczony specjalista w zakresie wdrażania nowych technologii oraz elektronicznych, zintegrowanych programów zarządzania procesami produkcji, magazynów i księgowości. Wykonuje obowiązki dyrektora w Zakładzie Pracy Chronionej, Członek Komisji Rewizyjnej w Organizacji OBPON.ORG, Doradca w OBPON w zakresie tematyki zarządzania i ochroną baz danych w przedsiębiorstwach posiadających status zakładu pracy chronionej oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy. Konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY nalezącym do OBPON